Huisartsenkring Twente

Welkom bij de LHV Huisartsenkring Twente. De LHV Huisartsenkring Twente is de onafhankelijke belangenvereniging van en voor huisartsen in Twente. Dat doen wij onder meer door het onderhouden van contacten met diverse organisaties in en buiten de gezondheidszorg met als doel het positioneren van de huisartsenzorg in Twente, het in algemene zin geven van adviezen over contractering, het organiseren en registreren van bij- en nascholing, het uitvoeren van een klachtenregeling en het regelmatig uitbrengen van een nieuwsbulletin.

Tevens fungeert het bureau van de Huisartsenkring Twente als vraagbaak voor huisartsen in Twente, ook ondersteunt het kringbureau het bestuur.

Daarnaast wordt het bestuur van de huisartsenkring in haar werkzaamheden ondersteund door het LHV-bureau Oost-Nederland.

Abonneren op Voorpagina-feed