Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
16 mrt 2017
Oproep voor jonge huisartsen: Zoekt u een mentor? Meld u dan nu aan!
Als jonge huisarts ziet u naast het huisartsenwerk veel andere zaken op u afkomen. Kwesties die in de huisartsenopleiding minder aan bod komen en die in de praktijk soms tot dilemma’s leiden. U staat... Lees meer
16 mrt 2017
We nodigen u van harte uit voor het maken van creatieve keuzes in uw EKC-schap
Ont-moet uzelf en elkaar! Waar gaat uw energie van stromen? Wat geeft onze toetsgroep kleur? Wat was een inspirerende bijeenkomst? Wat was het geheim van dat succes?
16 mrt 2017
Uitnodiging van KNMG Plexus en Vektis voor focusgroepen Monitor GB-GGZ
KPMG Plexus voert samen met Vektis voor het Ministerie van VWS de monitor generalistische basis GGZ uit. Naast een data-analyse voeren we ook kwalitatief onderzoek uit in de vorm van focusgroepen. We... Lees meer
16 mrt 2017
Bericht van Stichting KOH; stimuleringsregeling opleiding VS PA huisartsenzorg aanmelden tot 15 april 2017
“Huisartsen en huisartsorganisaties die een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) willen opleiden én structureel inzetten kunnen zich tot 15 april 2017 aanmelden als leerwerkplek...
17 feb 2017
Van de voorzitter
Je kan de radio of TV (of twitter, facebook, snapchat, linked-in, whats-app etc) niet aanzetten of de verkiezingsbeloftes komen je tegemoet. Welke belofte zou ik willen horen, wetende dat... Lees meer
16 feb 2017
Levendige discussies op de LHV-Ledenraad over ANW en ouderenzorg
De onderwerpen NHG concept visie ouderenzorg en toekomstbestendige ANW zorg zorgden zoals verwacht voor uitgebreide discussie op de LHV ledenraad van vorige week.
16 feb 2017
Voortgang contract Menzis 2018 en verder
De intensieve gesprekken die de kringen samen met regionale huisartsenorganisaties sinds september 2016 voeren met Menzis over de contractering voor 2018 en verder, naderen hun afronding. Er is al... Lees meer
16 feb 2017
Regionale Klachtenfunctionaris
Per 1 januari 2017 is de WKKGZ van kracht geworden. Daarin is vastgelegd dat u, naast te zijn aangesloten bij een geschillencommissie, ook een interne klachtenregeling en een klachtenfunctionaris... Lees meer
16 feb 2017
Eerstelijnsverblijf
De omvorming van de AWBZ naar de WLZ vanaf 2015 heeft in 2017 nog een na-ijlend effect. Vanaf januari 2017 valt het eerstelijnsverblijf (hierna genoemd: ELV) onder de zorgverzekeringswet. De... Lees meer
16 feb 2017
ICT-tip vanuit de DAC/Aut
Omdat het lastig is om voortdurend de hoofdbehandelaar in het HIS vast te leggen is het een idee om dit gestructureerd te doen op de volgende momenten:
  • Vorige