Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
17 feb 2017
Van de voorzitter
Je kan de radio of TV (of twitter, facebook, snapchat, linked-in, whats-app etc) niet aanzetten of de verkiezingsbeloftes komen je tegemoet. Welke belofte zou ik willen horen, wetende dat... Lees meer
16 feb 2017
Levendige discussies op de LHV-Ledenraad over ANW en ouderenzorg
De onderwerpen NHG concept visie ouderenzorg en toekomstbestendige ANW zorg zorgden zoals verwacht voor uitgebreide discussie op de LHV ledenraad van vorige week.
16 feb 2017
Voortgang contract Menzis 2018 en verder
De intensieve gesprekken die de kringen samen met regionale huisartsenorganisaties sinds september 2016 voeren met Menzis over de contractering voor 2018 en verder, naderen hun afronding. Er is al... Lees meer
16 feb 2017
Regionale Klachtenfunctionaris
Per 1 januari 2017 is de WKKGZ van kracht geworden. Daarin is vastgelegd dat u, naast te zijn aangesloten bij een geschillencommissie, ook een interne klachtenregeling en een klachtenfunctionaris... Lees meer
16 feb 2017
Eerstelijnsverblijf
De omvorming van de AWBZ naar de WLZ vanaf 2015 heeft in 2017 nog een na-ijlend effect. Vanaf januari 2017 valt het eerstelijnsverblijf (hierna genoemd: ELV) onder de zorgverzekeringswet. De... Lees meer
16 feb 2017
ICT-tip vanuit de DAC/Aut
Omdat het lastig is om voortdurend de hoofdbehandelaar in het HIS vast te leggen is het een idee om dit gestructureerd te doen op de volgende momenten:
16 feb 2017
Veilig thuis Twente
Veilig Thuis Twente heeft vanaf 1 februari van dit jaar een website met informatie over huiselijk geweld en kindermishandeling: www.veiligthuistwente.nl. Met de site willen wij slachtoffers, daders,... Lees meer
14 feb 2017
Gezocht: enthousiaste huisarts-mentoren voor jongere collega's
Spreekt het u aan om een tijdje de mentor te zijn van een collega die zijn carrière als huisarts net start? Deelt u graag uw ervaringen en inspireert de samenwerking met jongere collega’s u? Dan is... Lees meer
20 dec 2016
Van de voorzitter.......
Zo aan het einde van het jaar is het tijd voor een terugblik en een gedachte over het komende jaar. Onze laatste vergadering van dit jaar hebben we daaraan besteed.
20 dec 2016
Van de voorzitter.......
Zo aan het einde van het jaar is het tijd voor een terugblik en een gedachte over het komende jaar. Onze laatste vergadering van dit jaar hebben we daaraan besteed.
  • Vorige