Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
13 okt 2021
Contractering Menzis: Let op! Deadline 1 november 2021
In de laatste weken van september heeft Menzis het contractaanbod 2022 via Vecozo verstuurd. U heeft nog ruim de tijd om dit in te vullen, de officiële deadline staat op 1 november 2021. Het is... Lees meer
13 okt 2021
Terugblik op het lagerhuisdebat
Afgelopen woensdag 6 oktober heeft in de Houtmaat het eerste lagerhuisdebat tussen praktijk- en niet praktijkhoudende huisartsen plaatsgevonden onder leiding van Henk Herberts.
13 okt 2021
Beleid en bekostiging 2022
Wat staat u als huisarts in 2022 te wachten? Welke wijzigingen zijn er in de financiering en wat verandert er aan de inhoud van de huisartsenzorg? Binnenkort organiseert de LHV een groot aantal... Lees meer
13 okt 2021
Terugblik ledenraad LHV: prioriteiten en veranderingen 2022
Kort achter elkaar hebben we als afgevaardigden van onze kring deelgenomen aan 2 bijeenkomsten van de LHV-ledenraad: een heidag en een digitale vergadering. Beide bijeenkomsten stonden vooral in het... Lees meer
17 sep 2021
Van de voorzitter; Een nieuw begin
Dit is mijn laatste blog als bestuurslid van de kring. Er hebben al grote veranderingen plaatsgevonden. Marieke heeft op vele plekken de voorzittersrol al opgepakt en 21 september zullen we het... Lees meer
17 sep 2021
Uitnodiging Ledenraad Huisartsenkring Twente 21 september a.s.
Het kringbestuur organiseert op 21 september a.s. om 20.00 uur een ledenraadvergadering voor de Hagrovertegenwoordigers uit de kring.
17 sep 2021
Bestuurders van Menzis en huisartsen(organisaties) bevestigen bereidheid tot samenwerking aan toekomstbeeld huisartsenzorg
Op 14 september 2021 is door bestuurders van Menzis, LHV-huisartsenkringen Groningen, De Gelderse Rivieren, Gelre-IJssel en Twente en lokale en regionale samenwerkingsverbanden van huisartsen, een... Lees meer
17 sep 2021
Indienen aanvragen Achterstandswijken Ontwikkelingsfonds Twente mogelijk
Op dit moment is het AOF Twente bezig met een heroriëntatie op de werkwijze en de te hanteren kaders voor het fonds. Dit naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen en wensen vanuit de regio zelf.... Lees meer
15 jun 2021
LHV-ledenraad praat over covid-vaccinaties en de vereniging
Zoals inmiddels gebruikelijk werd allereerst de laatste informatie uitgewisseld rond de rol van de huisarts bij covid-vaccinaties.
15 jun 2021
Overleg Menzis over uitwerking contract 2022 en de toekomst
In september publiceert Menzis de inhoud van het huisartsencontract 2022.
  • Vorige