Advies: kies voor Abasaglar i.p.v. Toujeo

 
Afgelopen april is er met u gecommuniceerd over de omzetting van Lantus naar Abasaglar. In samenwerking met de zorggroepen en de apothekers ( TAO) is dit gedaan. Sommigen van u hebben gekozen om deze omzetting anders in te vullen en te kiezen voor Toujeo. Mocht u nog mensen gaan omzetten, als samenwerkende organisaties zoals hierboven genoemd, adviseren we u met klem toch voor Abasaglar te kiezen.

Dit mede met ontwikkelingen in het vooruitzicht die wijzen op een volgende omzetting in preferentiebeleid van Toujeo naar Absarglar. Dit zou dan kunnen betekenen dat uw patiënten wederom moeten wisselen van langwerkend insuline-preparaat.