Bericht van OCON; Reguliere orthopedische zorg weer van start

Op verzoek van OCON delen wij het volgende bericht met u
 
De afgelopen weken verdeelden wij onze aandacht. De zorg voor de acute orthopedische pathologie op onze locatie in Hengelo liep gewoon door en tevens werkten bijna 50 van onze medewerkers op de COVID afdelingen en de IC in Almelo. Verpleegkundigen, recovery medewerkers, PA-ers en anesthesiologen van OCON werkten in goede harmonie samen met personeel van ZGT. Ook werden er door OCON materialen en middelen uitgeleend ter ondersteuning.

Inmiddels zijn alle mensen en apparatuur terug in Hengelo en zijn we in een verantwoord tempo aan het “opschalen” binnen de inmiddels bekende kaders van social distancing. 

Vanaf volgende week werken we op ongeveer 50% van onze pre-corona capaciteit, uitgaande van fysieke consulten op de poli en aantal OK-programma’s. 

Polikliniek
Vanaf volgende week wordt het aantal fysieke consulten per uur per spreekuur verhoogd naar 4 per uur. Daarnaast zal ook het aantal dokters en ondersteuners (PA, VS, ANIOS en Fysiotherapeut) dat spreekuur doet worden uitgebreid, gebaseerd op de capaciteit in de wachtkamer (of daartoe aangewezen ruimte). Met (beeld) bellen bereiken we gelukkig nog veel meer patiënten en kunnen we ook goed zorg leveren. 

Operaties
We hebben duidelijke afspraken gemaakt om kritisch te kijken naar het opereren van patiënten die vallen in de risicogroep voor een ernstig beloop van een eventuele COVID-19 infectie; hierbij wordt de indicatie en de risico’s nog meer dan voorheen gewogen en met de patiënt besproken. 

Als er gezamenlijk wordt besloten om over te gaan tot een operatie worden leefregels voor strikte social distancing in de periode voor de operatie uitgereikt. 

OCON nieuws
Wij zouden heel graag uw email adres (of dat van de praktijk) hebben om in de nabije toekomst u gemakkelijk en snel te voorzien van up-to-date informatie over orthopedie en sportgeneeskunde. We zullen dit uiteraard weloverwogen doen en de frequentie van de mails beperkt houden. U kunt hiervoor mailen naar management@ocon.nl met in uw mail uw naam en praktijk. 

Ten slotte, wij hebben u nog meer dan anders nodig om de urgentie van patiënten in te schatten: twijfelt u of verwijzing nodig is of wilt u overleg, schroom dan niet om contact met ons op te nemen op het bekende nummer van de Huisartsen Overleg Telefoon, 088-7085864. We kunnen (bijna) altijd een patiënt eerder zien als dit gewenst is.

Met vriendelijke groet, namens team OCON,

Anne JH Vochteloo, orthopedisch chirurg