Bijeenkomst programma Medicatieoverdracht in de keten specifiek voor de Huisartsensector

 
Op 23 juni 2021 vindt via ZOOM een onlinebijeenkomst plaats van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur. Deze bijeenkomst is voor huisartsen, huisartsenposten, regionale huisartsenorganisaties en huisartsenkringen en andere belangstellenden uit de sector.

Over de bijeenkomst: 
Het programma Medicatieoverdracht (kortweg MP9) gaat over de implementatie van de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. De richtlijn, die met inbreng van het NHG tot stand is gekomen, introduceert een nieuwe manier van werken als het gaat om het overdragen van medicatiegegevens in de keten met en om de patiënt. Een nieuwe manier van werken die veel kan betekenen voor de dagelijkse gang van zaken in de praktijk doordat de therapiekant gescheiden wordt van de logistieke kant en dat medicatieverificatie belangrijker wordt. De huisartsenzorg speelt in het programma, samen met acht andere zorgsectoren, een belangrijke rol. Het belang van het programma is groot, want er valt nog veel te winnen op het gebied van medicatieoverdracht waaronder het voorkomen van vermijdbare ziekenhuisopnames en medicatiefouten. 

Om de verantwoordelijkheid en positie van de huisartsenzorg in het project goed in te kunnen vullen, is feedback en reflectie vanuit de huisartsenzorg zelf van groot belang.

Meer informatie over het programma: www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/ 

Inhoud bijeenkomst: 
Op 23 juni presenteert de LHV de stand van zaken en geven we meer inzicht in de veranderingen die er aan komen. Huisartsen Sylvia Haverkamp en Menno Riemeijer zijn intensief betrokken bij het programma. Zij zullen een presentatie verzorgen over de inhoudelijke ontwikkelingen in het programma en in gesprek gaan over de betekenis daarvan voor de praktijk. Ook zullen projectleiders Joppe van der Reijden en Martina Bartelink de hoofdlijnen van het programma presenteren en de plannen voor het vervolg. Een mooie gelegenheid om meer te weten te kome

Bovendien zal binnenkort een permanente klankborgroep worden ingericht om de volgende stappen in het programma gezamenlijk te zetten en de sectorale invulling vorm te geven; daarvoor zoeken we nog deelnemers.  

Via https://zoom.us/j/94590466681 kunnen jullie de bijeenkomst volgen. Aanmelden is niet nodig.