Formele besluitvorming over omzetting kring naar Afdeling LHV per 2023

 
Door de wijziging van de statuten van de LHV per 2022 (MOVE), is de Huisartsenkring Twente uiterlijk per 2023 als vereniging niet langer onderdeel van de LHV-structuur. Daarvoor in de plaats is Twente nu een afdeling van de LHV, zonder rechtspersoonlijkheid.

Hieruit vloeit statutair voort, dat de leden een besluit moeten nemen over de toekomst van de vereniging LHV-Huisartsenkring Twente. Dit besluit zal worden voorgelegd aan de Kringledenraadvergadering van 31 maart 2022, onderdeel van de gezamenlijke ledenvergadering van de in Huisartsenzorg Twente samenwerkende organisaties. Aan deze vergadering neemt één afgevaardigde per hagro deel, die een dezer dagen alle stukken ontvangt. Op grond van de statuten brengen wij het voorgenomen besluit nu 4 weken voor deze vergadering ter kennis aan alle leden van de kring. In bijgaande notitie vindt u de toelichting op de mogelijke keuzes en de voorkeur van het huidige kringbestuur, om de kring te laten fuseren met de LHV, met overdracht van alle rechten en verplichtingen.

U kunt uw hagro-afgevaardigde machtigen namens u uw stem uit te brengen op 31 maart aanstaande. In het najaar volgt dan verdere formele besluitvorming.

Voor vragen zijn het kringbestuur en Jorg Arends graag beschikbaar. U kunt ze bereiken via info@huisartsenkringtwente.nl.

Link naar notitie mogelijke keuzes en voorkeur kringbestuur
Link naar tijdspad MOVE 2022