Hoeveel mensen in de huisartspraktijk zijn bekend met Voltooid Leven problematiek? Medewerking huisartsen gevraagd.

 
In opdracht van het Ministerie van VWS zijn onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) en het UMC Utrecht een onderzoek gestart naar de problematiek van ‘voltooid leven’.

In dit onderzoek onderzoeken wij drie zaken:

  • het aantal mensen (55+) dat geen levensperspectief meer ervaart en als gevolg daarvan een voortdurende, al-dan-niet actieve doodswens heeft, die buiten de euthanasiewet lijkt te vallen (omdat hun lijden geen of onvoldoende medische grondslag heeft);
  • de existentiële, sociale en medische factoren en omstandigheden die een rol spelen;
  • overeenkomsten en verschillen tussen mensen die wel en die geen doodswens hebben

Wij vragen de medewerking van huisartsen aan ons onderzoek. Concreet gaat het om:

  1. Beantwoorden van een vraag over prevalentie: Hoeveel mensen vallen onder de noemer 'voltooid leven' in uw praktijk?
  2. Als de huisarts patiënten met 'voltooid leven' problematiek in de populatie heeft, vragen wij – met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst - om over deze mensen een geanonimiseerde beschrijving van kenmerken te geven (bijvoorbeeld: co-morbiditeit; medicatie; luxerende momenten in de levensloop).
  3. We vragen naar uw eventuele bereidheid om op een later tijdstip een subgroep van mensen met een 'voltooid leven' gevoel te benaderen voor een diepte-interview.

Wij verwachten dat het beantwoorden van vraag 1 ongeveer 10 minuten kost, het invullen van de elektronische vragenlijsten voor vraag 2 ook ongeveer 10 minuten per patiënt en dat vraag 3 (het interview op een later tijdstip) u geen tijd kost; dit voeren wij namelijk zelf uit, natuurlijk na instemming van u en uw patiënt. Het onderzoek loopt in het 2e en 3e kwartaal van 2019.

Meedoen? Meer informatie?

Mail naar a.p.e.sachs@umcutrecht.nl of bel 06 -53 25 93 53.

Met dank en vriendelijke groet,
Dr. Alfred Sachs, huisarts.

Mede namens de onderzoeksgroep
Dr. Els van Wijngaarden (UvH), Prof. Carlo Leget (UvH), Dr. A. Sachs (JC-UMCU), Prof. Roger Damoiseaux (JC-UMCU), Dr. Cuno Uiterwaal (JC-UMCU) en Dr. Ghislaine van Thiel (JC-UMCU), Drs. Margot Zomers (JC-UMCU), Drs. Vera van den Berg (UvH), Drs. Iris Hartog (UvH).