Input gevraagd voor wervingscampagne Twentse huisartsen

 
 
De continuïteit van de huisartsenzorg in Twente staat onder druk. Om te stimuleren dat meer huisartsen naar Twente komen, voeren LHV Twente, FEA, CHPA, THOON, Spoedzorg Huisartsen Twente (SHT) en Menzis vanaf het tweede kwartaal van 2019 een wervingscampagne. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart; er ligt een globaal concept voor deze campagne. Maar om te bepalen met welke content (video’s, artikelen, enz) we de artsen in opleiding en overige potentiële kandidaten nu echt bereiken, hebben we jullie hulp nodig.

Waardoor wordt een huisarts (in opleiding) getriggerd voor (content over) het praktijkhouderschap in Twente? Wat zijn weerstanden waar we in de campagne aandacht aan moeten besteden? Dergelijke vragen komen aan bod tijdens een drietal sessies waarin we een zogenaamde ‘publieksreis’ doorlopen. Daarbij kruipen we in de huid van het beoogde publiek. We gaan deze publieksreis invullen voor drie publieksgroepen:

-          de arts in opleiding (en diens partner);
-          de reeds praktiserend huisarts, waarnemer of Hidha (en diens partner);
-          de co-schapper die wellicht interesse heeft om als huisarts aan de slag te gaan.

Deelname aan een sessie vraagt een tijdsinvestering van ca. 2 - 2,5 uur. De bijeenkomst vindt plaats in januari bij Roset in Hengelo. Daarna vragen we je nog om feedback te geven op het verslag van de bijeenkomst. De komende tijd zullen we diverse collega’s benaderen om deel te nemen aan een van de sessies. Lijkt het je boeiend om mee te denken? Meld je dan aan via [Kringbureau Twente, 074-2568331 of info@huisartsenkringtwente.nl]