Kort verslag EKC-bijeenkomst 16 april 2019

 
….‘Zicht gekregen op hoe processen lopen binnen een groep’. ‘Met verfrissende werkvormen naar actieve en resultaatgerichte bijeenkomsten’.Op 16 april 2019 vond de eerste bijeenkomst plaats van dit EKC verdiepingsprogramma (totaal drie bijeenkomsten).

Een praktisch vervolg op de bijeenkomst van 30 januari jl. De deelnemers kregen inzicht in de didactische principes achter het gebruik van werkvormen. Waarom bepaalt vorm welk gedrag je oproept en welk resultaat je behaalt? In de praktijk werken met de sturingsdriehoek en de drie niveaus waarop je interventies kunt toepassen. Zelf ervaren van de kracht van werkvormen door een praktische vertaalslag naar het begeleiden van je toetsgroep. Oefenen, ervaren en reflecteren staan voorop in deze EKC training.

Meer verdieping?

Voor de periode 2019-202 staan de volgende programma’s gepland:

Programma 3; hoe geef je lastige boodschappen of minder positieve feedback op een manier die respectvol en effectief is?

Programma 4; gezamenlijke besluitvorming in je toetsgroep

Programma 5; hoe waarderen en stimuleren we dat wat werkt in onze toetsgroep en hoe breiden we dit verder uit?

Meer informatie