Maak gebruik van de regeling tolkenvergoeding van het achterstandswijken ontwikkelingsfonds Twente (AOF)

 
 
Het is opvallend dat nog relatief weinig praktijken gebruik maken van de mogelijkheid om op kosten van het AOF de tolkentelefoon van het TVCN in te schakelen. Blijkbaar is de regeling nog onvoldoende bekend. De regeling kunt u lezen door onderstaande link te volgen.

Mocht u wel gebruik hebben gemaakt van de diensten van TVCN in 2018, maar deze zelf betaald hebben, kunt u verzoeken deze alsnog te vergoeden. Stuur hiervoor een mail met bijlage naar m.vrielink@huisartsenkringtwente.nl.

Link naar regeling tolkvergoeding