Menzis; stand van zaken contract 2020-2021

 
In het bestuurlijk overleg met Menzis is gesproken over de uitwerking van hun inkoopbeleid voor de komende jaren in een concreet contractaanbod. Ten opzichte van de huidige contracten zullen er enige zaken worden aangepast, maar globaal wordt het beleid van de afgelopen jaren voortgezet.

Zo wordt er bijvoorbeeld standaard geïndexeerd conform de afspraken in het hoofdlijnenakkoord.

Belangrijke voorgenomen aanpassingen zijn:

  • Voor ouderenzorg (POH-O) is er vanaf 2020 nog maar 1 module, waarvan het tarief een stuk hoger zal zijn dan nu, meer passend bij de gevraagde prestaties.
  • De overgangsregeling POH-S vervalt, maar er kan standaard 0,135 fte POH per normpraktijk worden gecontracteerd zonder voorwaarden aan de werkzaamheden van de POH.
  • De tarieven van een aantal M&I verrichtingen zullen worden verhoogd los van de indexering. De M&I verrichting teledermatologie zal wel een iets lager tarief krijgen.
  • De M&I verrichting 13011 diagnostiek hartritmestoornissen wordt toegevoegd.
  • De resultaatbeloning voor kwaliteit zal gaan bestaan uit een deel voor praktijkaccreditatie en een deel voor deelname aan geaccrediteerde intercollegiale toetsgroepen/PaTzgroepen e.d.
  • Een deel van de prestatiebeloning wordt omgezet in een regioprestatie; deze wordt per regio bepaald in overleg tussen Menzis en de regionale huisartsenorganisatie.
  • De prestatiebeloning voor formulariumgericht voorschrijven zal een kleiner deel van het totaal gaan uitmaken.
  • De overige Menzis indicatoren voor prestatiebeloning vervallen, het totaalbedrag wijzigt niet.
  • De module praktijkmanager wordt inhoudelijk aangepast aan de laatste omschrijving in de cao huisartsenzorg.

Naar een aantal positieve inhoudelijke aanpassingen van M&I verrichtingen wordt nog gekeken. Dit is deels afhankelijk van landelijk overleg. Menzis zal het contractaanbod uiterlijk in september publiceren.