Menzis: wijziging systematiek modules ouderenzorg en POH-S op komst

 
In het beleid voor het contract 2020-2021 heeft Menzis aangekondigd, dat er belangrijke wijzigingen gaan plaatsvinden in de bestaande regelingen voor POH-S en ouderenzorg. Het is goed daar alvast rekening mee te houden.

De overgangsregeling voor POH-S gaat stoppen. Indien u hier nog gebruik van maakt, is het verstandig na te gaan, hoe u hier het beste op in kunt spelen en wat de financiële gevolgen kunnen zijn. Een overstap naar de basismodule POH-S in combinatie met de module ouderenzorg is te overwegen. In een aantal gevallen is dit ook in het huidige contract mogelijk al voordelig. U kunt dit in overleg met uw regionale huisartsenorganisatie bezien.

Menzis stelt binnenkort een rekentool beschikbaar voor de situatie per 2020.

Per 2020 zullen de nu bestaande modules voorbereiding op ouderenzorg en ouderenzorg in elkaar worden geschoven. Daarbij zal sprake zijn van een aanzienlijk hoger tarief dan het huidige voor de ouderenzorgmodule. De inhoudelijke eisen aan de POH-Ouderen zullen niet wijzigen. Dit betekent dat gestreefd wordt naar verpleegkundige scholing op HBO niveau. Nieuwe instromers zullen aan die eis direct moeten voldoen.