Praktijkspiegelinformatie

 
U kunt de nieuwe praktijkspiegel van uw huisartsenpraktijk met landelijke of regionale spiegelinformatie kosteloos downloaden via www.huisartsen.zorgprisma.nl.

Vektis heeft de praktijkspiegel uitgebreid en volledig gemaakt met cijfers over 2017. Alle cijfers uit de praktijkspiegel bevatten de meest recente en bij Vektis bekende declaratiegegevens. De onderdelen totale zorgkosten, medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg en eerstelijns diagnostiek zijn uitgebreid met het jaar 2017.  

Wilt u meedenken over de doorontwikkeling?
Vorig jaar heeft de Universiteit Maastricht onderzoek uitgevoerd naar hoe huisartsen de praktijkspiegel gebruiken en hoe dit aansluit bij de belevingswereld en de dagelijkse praktijk. Het onderzoek toont aan dat de praktijkspiegel zinvolle inzichten geeft, maar dat huisartsen en zorggroepen het lastig vinden hoe deze in te zetten binnen de praktijkvoering. Vektis denkt graag met u mee, om te komen tot de beste ontwikkelingen in gebruik en toepassing. Zij komen graag een keer bij u en uw collega’s langs. Stuur hiervoor een mail naar p.sterkenburg@vektis.nl of bel naar 030-8008 402.

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar intelligence@vektis.nl of bel 030-8008 360.