Reactie Menzis op brandbrief kringen inzake tijdelijk niet bereikbaar zijn afdeling declaratieverwerking

 
Naar aanleiding van het bericht van Menzis dat de afdeling declaratieverwerking tijdelijk niet bereikbaar is, hebben de kringbesturen van Twente, Gelre-IJssel en De Gelderse Rivieren een brandbrief aan Menzis gestuurd. Daarin hebben ze aangegeven, het niet acceptabel te vinden dat menzis telefonisch niet bereikbaar is voor vragen over declaraties en aangedrongen op zo spoedig mogelijk terugdraaien van deze maatregel. In reactie heeft menzis laten weten, de periode waarop men niet telefonisch bereikbaar is, zo kort mogelijk te willen houden. Men spreekt nu over nog 2 weken.

Letterlijke reactie Menzis:
"Allereerst excuses voor deze tijdelijke serviceverlaging. Om uiteindelijk de dienstverlening te verbeteren, hebben we een reorganisatie van afdeling declaratieverwerking per 1 april ingevoerd. Die hebben we uitvoerig voorbereid en we hebben mensen getraind in nieuwe rollen. Helaas is door onvoorziene omstandigheden het aantal collega’s voor huisartsenzorg te beperkt om telefonische bereikbaarheid te garanderen. Dit hadden we niet voorzien.

We zijn druk bezig de telefonische bereikbaarheid declaratieverwerking huisartsenzorg snel weer op peil te brengen. We zetten maximaal in om met twee weken weer telefonisch bereikbaar te zijn.

Overigens geldt dit alleen voor declaraties. Vragen over contractering kunnen op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 gesteld worden aan onze afdeling operationele zorginkoop.

Nogmaals excuses voor dit tijdelijk hiaat in onze dienstverlening. We zijn druk bezig om dit zo tijdelijk mogelijk te laten zijn. We hopen op uw begrip."