Regiobeeld Twente gepubliceerd

 
Twentse zorg- en welzijnsorganisaties, waaronder de huisartsenkring Twente, 14 gemeenten, GGD en Menzis hebben een gezamenlijk regiobeeld vastgesteld. Het Regiobeeld Twente 2030 geeft inzicht in hoe zorgvraag en -aanbod zich de komende 10 jaar ontwikkelen. Duidelijk is dat de toekomst meer én andere zorg vraagt dan nu.

Link naar regiobeeld Twente*
Link naar Infographic Twente

*Het regiobeeld is gebaseerd op prognoses van voor de coronacrisis. Uiteraard wordt na afloop van de crisis de impact van corona op Twente meegenomen in de te ontwikkelen regiovisie.