Samenvatting ZOOM bijeenkomst 9 juni met Common Eye over versterking hagro's

 
Introductie: Met ruim 45 aanwezigen openden de vier bestuurders de digitale bijeenkomst met de Twentse huisartsen op 9-6-2020. Daarin benadrukte Ingeborg van Lingen, voorzitter van de Kring, dat er de afgelopen maanden veel afstemming is geweest tussen de vier organisaties. Wellicht niet altijd even zichtbaar maar de Corona-crisis vroeg wederom om een nauwe samenwerking tussen de vier organisaties.

Deze samenwerking zetten de vier organisaties graag verder voort en om deze samenwerking meer invulling en inhoud te geven is mede deze bijeenkomst georganiseerd.

Doel bijeenkomst 9-6-2020: Eind vorig jaar, november 2019, werd het onderzoek afgerond naar de eerste verkenning van de samenwerking tussen de vier organisaties. Hierin werden zes ambities vastgesteld (weergegeven op pagina 6). De concrete invulling van deze ambities moet nog plaatsvinden. Het doel van deze bijeenkomst was om een eerste aanzet te maken tot de concretisering voor ambitie 1: “1. Ondersteun actief alle hagro’s/ coöperaties in Twente passend bij de behoefte van de huisartsen die in de hagro/coöperatie werkzaam zijn. De hagro’s/ coöperaties zijn de basis van iedere vorm van samenwerking tussen huisartsen, de waarnemers en HIDHA’s worden hierbij actief betrokken.’’

In dit document vindt u de presentatie van de bijeenkomst aangevuld met de input die verkregen is gedurende de bijeenkomst. Met daarin de belangrijkste punten:
• Waarnemers willen graag betrokken worden bij de hagro’s/coöperaties, de manier waarop moet nader onderzocht worden.
• Er is een concretisering gemaakt voor de hagro/coöperatie manager, een manager aantrekken wordt gezien als een middel om de informatieoverdracht, betrokkenheid en de tijdsinvestering voor het regelwerk te verbeteren.
• Een groot aantal hagro’s/coöperaties zijn toe aan professionalisering waarin noaberschap een plek moet krijgen.
• Een vereenvoudiging van de vier organisaties is gewenst.
• Duidelijke rol en taakverdeling binnen de hagro’s/coöperaties zijn wenselijk waarin waardering hiervoor getoond wordt.

De rest van de uitkomsten zijn weergegeven in een document dat op onze HAweb pagina is in te zien. Deze uitkomsten fungeren als basis voor de werkgroep die de komende maanden deze ambitie verder gaat uitwerken. De verwachting is dat dit in september afgerond is. 

Nogmaals dank voor jullie inzet en een geslaagde bijeenkomst.

Namens de vier organisaties, Ingeborg van Lingen, Willem Veerman, Anneloes Richters en Luc de Vries.