Uitkomsten inventarisatie prioriteiten LHV 2020

 
Hartelijk dank voor de vele reacties op onze vraag om aan te geven waar de meeste aandacht van de LHV (-kringen) naar zou moeten uitgaan in 2020! Uw inbreng is overgebracht aan de organisatie van de bijeenkomst in juni, waarin de LHV-Ledenraad met het bestuur de uitgangspunten voor het jaarplan 2020 zal vaststellen.

Voor onze kring is de volgende top 8 ingebracht:

1. Meer tijd voor de patiënt en verlichten werkdruk        

2. ANW           

3. Tekorten huisartsen en arbeidsmarkt

7. Kernwaarden en toekomstvisie            

9. ICT

10. Bekostiging

12. Belangenbehartiging - Implementatie afspraken en ambities landelijke akkoorden 

13. Belangenbehartiging – Contractering