Uitnodiging voor EKC-Verdiepingsprogramma 3: Hoe faciliteert u feedback op een manier die respectvol en effectief is?

 
In dit programma leert u om samen met uw collega’s in de toetsgroep te werken aan een cultuur van vertrouwen en elkaar aanspreken. Door verschillen tussen huisartsen en praktijken (praktijkvariatie) open te bespreken krijgt u aanknopingspunten om van elkaar te leren. Effectieve feedback op inhoud en gedrag maakt de weg hiervoor vrij. Dit zorgt in uw toetsgroep voor zinvolle veranderingen en meer werkplezier.

Als EKC-er leert u in deze training hoe u samen met uw collega’s afspraken maakt over het geven en ontvangen van feedback. En hoe u daarin kunt faciliteren met werkvormen. U ervaart dat de werkvorm die u kiest het gedrag in uw groep bepaalt. U zet bewustwording en daarmee verandering in gang. Daarnaast bent u zich bewust van uw rol als EKC-er hierin. In diverse situaties past u (individueel en in groepsverband) het effectief geven en ontvangen van feedback toe. In uw eigen toetsgroep doet u tussentijds (kleine) experiment(en) met het faciliteren van feedback. Tot slot kijkt u samen terug met intervisie(methoden), ook toepasbaar voor uw eigen toetsgroep. 

Dit is het derde programma van vijf  EKC-programma’s die we u in 2019 en 2020 aanbieden.

Inhoud bijeenkomsten verdiepingsprogramma 3 

12 september - Op weg naar effectieve feedback: werkvormen en uw rol als EKC-er in de toetsgroep

Feedback maakt ons bewust van ons gedrag en draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van het werk en het functioneren. Echter, in de praktijk weten we allemaal hoe lastig het kan zijn om feedback te krijgen en het te ontvangen. U frist kort uw kennis op met een manier van feedback geven (en ontvangen) die respectvol en effectief is. U bent zich als EKC-er bewust van uw rol binnen uw toetsgroep. U maakt, samen met uw collega’s, afspraken over het geven en ontvangen van feedback in uw toetsgroep.

24 september - Op weg naar gezamenlijkheid: hoe faciliteer ik het geven van feedback binnen mijn toetsgroep?

“Het is mooi als u als EKC-er de groep feedback kunt geven, maar nog mooier zou het zijn als leden van uw toetsgroep dat ook onderling doen. En dan niet alleen op inhoud, want dat is niet zo spannend en gebeurt wel. Maar hoe faciliteert u als EKC-er dat men elkaar vaker en beter gaat aanspreken, ook op de relatie en de onderlinge samenwerking? Daar gaat het deze keer over!’ U gaat aan de slag met praktische werkvormen die hieraan bijdragen. En u ervaart de kracht ervan: de werkvorm die u kiest bepaalt het gedrag in de groep.

 30 oktober - Op weg naar uitwisseling: hoe delen we ervaringen en leren we van elkaar?

U reflecteert op uw eigen ervaringen in uw toetsgroep. Dit doen we in een intervisie-achtige setting. U maakt kennis met intervisiemethoden die u vervolgens in uw eigen toetsgroep kunt inzetten.

 Praktische informatie

Tijd: 16.00 - 20.00 uur (incl. soep en brood)
Locatie: LHV-regiobureau Oost-Nederland, Laan van Westenenk 737A, 7334 DL Apeldoorn
Accreditatie: We vragen 10 accreditatiepunten aan voor het programma. Als u één bijeenkomst mist  ontvangt u 6 accreditatiepunten.
Kosten: 

€225 (voor LHV-leden) €525 (voor niet-leden). De huisartsenkringen vergoeden de training voor het grootste deel. Zij vinden het belangrijk om het EKC-schap te ondersteunen en daarmee de toetsgroepen op een hoger plan te tillen.

Kleine groep:

Er is plaats voor 12 EKC-ers. We werken bewust in kleine groepen, waardoor er veel persoonlijke aandacht voor u en uw toetsgroep is. Als u zich aanmeldt gaan wij er vanuit dat u alle drie de bijeenkomsten volgt. Het programma gaat door bij minimaal acht deelnemers.

Meld u aan: 

Via oost-nederland@lhv.nl

Trainer:   

Nicklee de Langen van VIS trainingen, meer informatie: https://vistrainingen.nl/ 

Vragen? Bel of mail Cora ten Tusscher, beleidsmedewerker LHV regiobureau Oost-Nederland, tel: 055-5337084, email: c.ten.tusscher@lhv.nl

Meer verdieping?

Voor 2019 en 2020 staan nog twee EKC-programma’s gepland. Ook als u in 2020 interesse heeft in volgen van de programma’s die eerder in 2019 al plaatsvonden dan horen wij het graag! Bij voldoende aanmeldingen organiseren we het programma nogmaals.