Veilig thuis Twente

 
 
Veilig Thuis Twente heeft vanaf 1 februari van dit jaar een website met informatie over huiselijk geweld en kindermishandeling: www.veiligthuistwente.nl. Met de site willen wij slachtoffers, daders, professionals en eigenlijk iedereen in Twente, informeren, ondersteunen en activeren om (vermoedens van) huiselijk geweld op te lossen of te voorkomen.

Veilig Thuis Twente is een van de regionaal werkende Veilig Thuis organisaties die vanaf 1 januari 2015 zijn ingericht in het kader van de nieuwe Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Veilig Thuis Twente is daarmee het meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de regio Twente. VTT werkt in opdracht van de 14 gemeenten en is een projectorganisatie bestaande uit DNO, Wijkracht, SMD Enschede Haaksbergen en Jeugdbescherming Overijssel.

De missie van Veilig Thuis Twente is het stoppen van alle vormen van huiselijk geweld tegen volwassenen en kinderen. Centraal staat het herstel van acute onveiligheid en het creëren en borgen van duurzame veiligheid binnen huiselijke situaties. Iedereen die te maken heeft met – of een vermoeden heeft van – geweld in afhankelijkheidssituaties kan terecht bij Veilig Thuis Twente.

U kunt ons altijd benaderen voor informatie, het vragen van advies of het doen van een melding bij (een vermoeden van) huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderen-mishandeling, kortom geweld in afhankelijkheidsrelaties. U kunt ook direct bellen met de vertrouwensarts op telefoonnummer 06-51899448.

Veilig Thuis Twente heeft u als professional nodig om samen te werken aan een veilig thuis voor iedereen in Twente. Dit geldt voor alertheid op signalen van huiselijk geweld in uw contacten met patiënten en het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in uw organisatie.

De samenwerking met u is ook voor ons van belang omdat u uw patiënten kunt informeren over onze organisatie. En daarover ontvangt u binnenkort een brief met een poster en folders van Veilig Thuis Twente. Wij danken u bij voorbaat voor de samenwerking bij het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Want geweld stopt niet vanzelf.

Vera Arentsen
Communicatieadviseur

Veilig Thuis Twente

Telefoon: 06-46134972

Aanwezig op:  maandag, woensdag en donderdagmorgen

www.veiligthuistwente.nl
www.vooreenveiligthuis.nl

Bezoekadres:

Bornsestraat 5

7556 BA  Hengelo

Kantoor: 088 - 8567950