Verlenging termijn indienen aanvragen Achterstandswijken Ontwikkelingsfonds Twente

 
 
Omdat blijkt dat niet iedereen in Twente goed en tijdig op de hoogte is geweest van de mogelijkheden om aanvragen in te dienen voor ondersteuning uit het achterstandsfonds (AOF) Twente, wijzen wij u hier nogmaals op. (Groepen) praktijken of samenwerkingsverbanden uit heel Twente kunnen in principe aanvragen indienen, mits zij te maken hebben met achterstandsproblematiek.

De aanvragen die voor 1 november zijn ingediend, zijn beoordeeld. De aanvragers krijgen op korte termijn bericht hierover. 

Er zijn echter nog middelen beschikbaar, met name voor de nieuwe postcodegebieden in Midden Twente en in/rond Enschede. Daarom vragen wij u uiterlijk 1 april 2019 aanvragen in te dienen voor komend jaar. Projecten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op nascholing, innovatieve activiteiten, samenwerking met het sociale domein of personele ondersteuning. In bijgaand reglement staan de voorwaarden nader beschreven. 

Projectaanvragen voor het AOF Twente kunnen worden ingediend bij de LHV-Huisartsenkring Twente via m.vrielink@huisartsenkringtwente.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariette Vrielink, tel: 074-2568331.

Link naar reglement