ZENDEREN III

 
De term Zenderen duikt overal op, of je nu in gesprek bent met de GGZ, VVT, ziekenhuis of zorggroep. Misschien van gehoord, misschien roept het vraagtekens op.

Even terug in de tijd.
In 2013 heeft de huisartsenkring, ingegeven door de onvrede dat partijen in Twente met name over elkaar en niet met elkaar praatten, het initiatief genomen tot een netwerkconferentie waar vertegenwoordigers uit alle hoeken van de zorg met elkaar gemeenschappelijke thema’s hebben gekozen. Zo ontstonden de themagroepen “Ouderenzorg”, “GGZ”, “Spoedzorg”, “ Jeugdzorg” en “Samenwerking 1ste 2de lijn”.

Deze themagroepen hebben als doel afstemming te zoeken en projecten te bundelen die bijdragen tot invulling van de gemeenschappelijk geformuleerde visie. Die visie van het netwerk “ Zenderen” luidt:
“Wij, de zorgaanbieders in de regio Twente, leveren met effectief gebruik van de beschikbare mensen en middelen de beste zorg - zowel in de cure en  care als in de afstemming tussen de zorgverleners -, voor de Twentse patiënt door intensief samen te werken op basis van noaberschap. Daarbij maken we bewust gebruik van ieders specifieke expertise en kunde: wij zoeken elkaar op en leren met en van elkaar. Naast het voortdurend verbeteren van de bestaande zorg is er nadrukkelijk aandacht voor innovatie waarbij het patiënten perspectief altijd het uitgangspunt is”. 

Wat betekent dit voor jou?
Mogelijk vraag je je dit af als je bovenstaande leest. Ver van je bed? Managerspraat? Luchtballon?

Het heeft tot gevolg gehad dat de huisartsen op allerlei plaatsen aan tafel zitten als gesprekspartner. Dat de voorheen vaak ongrijpbare groep voor andere partners die wij zijn, meer aanspreekbaar en herkenbaar is. Dat er minder over de schutting wordt gegooid en dat de zorgverzekeraar ons minder kan uitspelen ten opzichte van andere partners. Dat geënthousiasmeerd wordt en begrip voor elkaars agenda groeit. Concreet is men binnen de ouderenzorg groep gekomen tot het stroomlijnen van de diagnostiek rondom dementie, dat de samenwerking met GGZ partners op veel plaatsen goed loopt, dat we gezamenlijk denken over de spoedzorg 2025. Er zijn afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van medicatiebewaking en overdracht. Op het gebied van samenwerking 1ste 2de lijn zien we resultaat van onze inzet voor werken aan de juiste zorg op de juiste plaats op het gebied van osteoporose, cardiologie en longgeneeskunde. Het gebruik maken van specialistische kennis in de eerste lijn zal in januari 2016 starten in diverse pilots doormiddel van het éénmalig consult medisch specialist.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Zenderen.

Anja van Kempen