Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
26 apr 2019
Bereikbaarheid Menzis declaratieafdeling
Menzis heeft in reactie op ons protest tegen het niet meer telefonisch bereikbaar zijn van de declaratieafdeling, aangegeven dat deze afdeling nu wel weer telefonisch bereikbaar is. Voorlopig in... Lees meer
26 apr 2019
Uitkomsten inventarisatie prioriteiten LHV 2020
Hartelijk dank voor de vele reacties op onze vraag om aan te geven waar de meeste aandacht van de LHV (-kringen) naar zou moeten uitgaan in 2020! Uw inbreng is overgebracht aan de organisatie van de... Lees meer
26 apr 2019
Wat is er gebeurd met uw inbreng voor de LHV-Ledenraad d.d. 16 april jl. ?
Belangrijk onderwerp op de LHV ledenraad was de discussie over het wel of niet via de huisartsenpraktijk organiseren van de vaccinatie tegen pneumokokken per 2020. Via HAweb en kringledenraad is in... Lees meer
12 apr 2019
Reactie Menzis op brandbrief kringen inzake tijdelijk niet bereikbaar zijn afdeling declaratieverwerking
Naar aanleiding van het bericht van Menzis dat de afdeling declaratieverwerking tijdelijk niet bereikbaar is, hebben de kringbesturen van Twente, Gelre-IJssel en De Gelderse Rivieren een brandbrief... Lees meer
05 apr 2019
Menzis afdeling declaratieverwerking tijdelijk niet telefonisch bereikbaar
Wij ontvingen bericht van Menzis dat sinds 1 april jl. hun afdeling declaratieverwerking niet in staat is telefonisch vragen te beantwoorden over declaraties en ION.
21 mrt 2019
Van de voorzitter: Wat verandert er veel om ons heen
De huisartsen in de regio Midden Twente hebben zich georganiseerd om hun stem beter op elkaar af te stemmen en te laten horen. De regio Enschede en omstreken kijkt hoe de toekomst het hoofd te bieden... Lees meer
21 mrt 2019
Uitnodiging Ledenraad Huisartsenkring Twente d.d. 9 april 2019
Wij nodigen u van harte uit voor de kringledenraad op dinsdag 9 april a.s. om 20.00 uur in het kantoor van de Huisartsenkring Twente. In deze ledenraad vindt de voorbereiding plaats voor de LHV-... Lees meer
21 mrt 2019
Menzis keert uitkering prestatie formulariumgericht voorschrijven 2018 sneller uit
Na herhaaldelijk aandringen vanuit de huisartsenkringen is Menzis. overgegaan tot beschikbaar stellen voor declaratie van de prestatie doelmatig voorschrijven 2018. Hierbij zal het bedrag per... Lees meer
21 mrt 2019
Menzis beleid voor 2020 en 2021
Per 1 april a.s. publiceert Menzis het inkoopbeleid voor de komende jaren. Men wil een contract voor 2 jaar aanbieden.
21 mrt 2019
Input gevraagd voor prioriteiten LHV Jaarplan 2020
Jaarlijks worden de prioriteiten en kernactiviteiten van de LHV getoetst aan mogelijke veranderingen in de actualiteit. Voor 2020 is aan het kringbestuur daarom gevraagd om de prioriteiten opnieuw te... Lees meer