Dossiers

 
HaROP: Voorbereiding op Flitsrampen en Grieppandemie

HaROP: Voorbereiding op Flitsrampen en Grieppandemie

De huisartsen en huisartsenposten in een regio zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het borgen van adequate patiëntenzorg onder alle omstandigheden. Het HaROP is een document waarin staat beschreven hoe die zorg met elkaar te borgen. Hierin worden twee situaties onderscheiden: de flitsramp en een infectieziekte-uitbraak. Er zijn natuurlijk meer extreme situaties, maar het huidige HaROP concentreert op deze twee situaties.
Menzis

Menzis

Hier kunt u informatie vinden over het contract van Menzis 2017 en het inkoopbeleid 2018.

Eerstelijns Verblijf

Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het ELV kent 3 vormen van zorg: het hoog en laag complexe bed en de bedden voor palliatief-terminale patiënten.
Gemeente

Gemeente

In 2011 zijn LHV en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) gestart met lokale bijeenkomsten om met huisartsen en gemeentevertegenwoordigers te bespreken hoe de samenwerking verloopt. Informatie hiervoor vindt u in dit dossier.
Regionale kwaliteit

Regionale kwaliteit

Hier vindt u bestanden die betrekking hebben op de kwaliteit van huisartsenzorg in de regio.
Zenderen; toekomstbestendige zorg in Twente

Zenderen; toekomstbestendige zorg in Twente

De toenemende en veranderende zorgvraag (meer complex, vergrijzing, chronische zieken) overvraagt de huidige capaciteit en de benodigde financiën in de gezondheidszorg. Het doet een beroep op de verantwoordelijkheid van iedere zorgprofessional om actief mee te denken en mogelijkheden aan te dragen hoe de zorg in Nederland anders en beter kan worden georganiseerd zonder dat aan kwaliteit van de zorg wordt ingeboet. Het is evident dat het intensiveren van de samenwerking tussen de zorgprofessionals, zowel in de eerste als tweede lijn, daarbij een belangrijke rol speelt. De LHV Huisartsenkring Twente heeft daarom het initiatief genomen om een werkconferentie over de toekomstbestendige zorg in de regio Twente te organiseren. Link naar nieuwsbericht over Zenderen III
Veranderingen in de zorg per januari 2015

Veranderingen in de zorg per januari 2015

Met ingang van 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijke informatie hierover treft u aan in dit dossier.
Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen

Om de voorbehouden en risicovolle handelingen op verantwoorde wijze te delegeren, hebben Actiz, Verenso, BTN en de LHV een modelraamovereenkomst opgesteld.
Elektronische uitwisseling van patiëntgegevens

Elektronische uitwisseling van patiëntgegevens

In dit dossier kunt u informatie vinden over het elektronische uitwisselen van patiëntgegevens.
POH-GGZ

POH-GGZ

Met ingang van 1 januari 2014 is het stelsel van de GGZ veranderd. De GGZ is nu ingedeeld in de generalistische basis GGZ (voorheen de eerstelijnspsychologische zorg) en de gespecialiseerde GGZ (voorheen de tweedelijns GGZ). Wat betekent deze verandering voor uw verwijzing van een patiënt naar de GGZ?