Dossiers

 
Menzis

Menzis

Hier kunt u informatie vinden over het contract van Menzis 2017 en het inkoopbeleid 2018.

Eerstelijns Verblijf

Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het ELV kent 3 vormen van zorg: het hoog en laag complexe bed en de bedden voor palliatief-terminale patiënten.

Mentorschap

Het mentorschap gaat uit van het principe ‘voor huisartsen, door huisartsen’. Ervaren huisartsen die vrijwillig een tijd (max. 9 maanden, frequentie max. 1 keer per zes weken) "op lopen" met een jongere collega is het uitgangspunt. Mentorschap verbindt verschillende generaties huisartsen die over en weer van elkaars ervaringen kunnen leren.
Zenderen; toekomstbestendige zorg in Twente

Zenderen; toekomstbestendige zorg in Twente

De toenemende en veranderende zorgvraag (meer complex, vergrijzing, chronische zieken) overvraagt de huidige capaciteit en de benodigde financiën in de gezondheidszorg. Het doet een beroep op de verantwoordelijkheid van iedere zorgprofessional om actief mee te denken en mogelijkheden aan te dragen hoe de zorg in Nederland anders en beter kan worden georganiseerd zonder dat aan kwaliteit van de zorg wordt ingeboet. Het is evident dat het intensiveren van de samenwerking tussen de zorgprofessionals, zowel in de eerste als tweede lijn, daarbij een belangrijke rol speelt. De LHV Huisartsenkring Twente heeft daarom het initiatief genomen om een werkconferentie over de toekomstbestendige zorg in de regio Twente te organiseren. Link naar nieuwsbericht over Zenderen III
Veranderingen in de zorg per januari 2015

Veranderingen in de zorg per januari 2015

Met ingang van 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijke informatie hierover treft u aan in dit dossier.
Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen

Om de voorbehouden en risicovolle handelingen op verantwoorde wijze te delegeren, hebben Actiz, Verenso, BTN en de LHV een modelraamovereenkomst opgesteld.
Elektronische uitwisseling van patiëntgegevens

Elektronische uitwisseling van patiëntgegevens

In dit dossier kunt u informatie vinden over het elektronische uitwisselen van patiëntgegevens.