Zenderen; toekomstbestendige zorg in Twente

 
Zenderen; toekomstbestendige zorg in Twente
De toenemende en veranderende zorgvraag (meer complex, vergrijzing, chronische zieken) overvraagt de huidige capaciteit en de benodigde financiën in de gezondheidszorg. Het doet een beroep op de verantwoordelijkheid van iedere zorgprofessional om actief mee te denken en mogelijkheden aan te dragen hoe de zorg in Nederland anders en beter kan worden georganiseerd zonder dat aan kwaliteit van de zorg wordt ingeboet. Het is evident dat het intensiveren van de samenwerking tussen de zorgprofessionals, zowel in de eerste als tweede lijn, daarbij een belangrijke rol speelt. De LHV Huisartsenkring Twente heeft daarom het initiatief genomen om een werkconferentie over de toekomstbestendige zorg in de regio Twente te organiseren. Link naar nieuwsbericht over Zenderen III