Leergang Medisch leiderschap

 

Hoe zorgt u als huisarts dat u invloed heeft op de gezondheidszorg? Deze vraag staat centraal bij de leergang Medisch leiderschap. De kunst is om de eigen invloedsfeer bewuster in te zetten en te vergroten in relatie tot de patient en daarbuiten. Hierdoor kan de kwaliteit en de beleving van de zorg sterk verbeteren: voor de patiënt, voor uzelf en voor de maatschappij. Deze unieke training heeft als doel persoonlijke groei te faciliteren, visie te ontwikkelen en te leren welke competenties in te zetten om concrete verandering in gang te zetten in de zorg. 

Persoonlijke ontwikkeling is de basis van Medisch Leiderschap. Onze definitie van Medisch Leiderschap is: ‘als arts, vanuit verlangen voor de zorg, bewust kiezen om je hele persoon in te zetten en verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf, de kwaliteit van zorg, de organisatie en de maatschappij’.
Medisch Leiderschap wordt door ieder individueel ingevuld en is niet alleen voorbehouden aan managers en/of bestuurders.

De leergang bestaat uit 6 dagen en is ook opengesteld voor andere artsen, zoals medisch specialisten, artsen ouderengeneeskunde, etc. De leergang is geaccrediteerd bij ABAN voor 36 punten.

Leerdoel

Versterken van de competenties van het raamwerk Medisch leiderschap: 

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Zichtbaarheid, leiden vanuit visie en verantwoordelijkheid nemen
  • Samenwerken/verbinden
  • Invloed uitoefenen
  • Voorbeeldgedrag, patientgericht zijn
  • Organiseren, verbeteren van zorgkwaliteit
  • Ondernemen en innoveren, maatschappelijke verantwoordelijkheid
Inhoud

De leergang biedt professionele handvatten om beter te leren inspelen op de veranderingen in de zorg. Thema’s zijn: persoonlijk leiderschap, medisch leiderschap, organisaties en gezondheidszorg als groter geheel. Met nadruk op concretisering naar de praktijk. De trainers gebruiken kennis, wetenschap en technieken uit de neurowetenschappen, het bedrijfsleven, veranderingstheorieën, leiderschapsstijlen en zingevingsfilosofie. Dit alles wordt uiteraard specifiek toegepast op de (eerstelijns) gezondheidszorg. De training bestaat uit veel actieve werkvormen, zoals in moderne transformatietraining gebruikelijk is.

Tussen de trainingsdagen in zijn er voor iedere deelnemer individuele coach-sessies met één van de trainers. Hierbij ligt de focus op persoonlijk toepassen en praktisch invullen van wat er tijdens de leergang is aangereikt.

Ook vinden in de tussenliggende perioden conference calls plaats met de gehele groep ter ondersteuning en verbetering van het gebruik van de aangereikte stof in de praktijk van alledag.

Er wordt binnen de leergang toegewerkt naar het schrijven van een persoonlijk document “Wie wil ik zijn binnen de gezondheidszorg”. Hiertoe worden in de tussenliggende perioden opdrachten aangeboden om te verdiepen, te reflecteren en tot meer inzichten te komen.

In het artikel Een leiderschapsrol past iedereen leest u over de ervaringen van een van de eerdere deelnemers. Voor meer informatie kunt u ook de Brochure Medisch leiderschap aanvragen. 

Praktische informatie

DoelgroepApotheekhoudend huisarts
Hid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie36 punten
KostenLeden € 3100,- / Niet-leden € 3600,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480072 / 06-28760293.

Programma

De training bestaat uit 6 dagen in 4-5 maanden in combinatie met individuele coaching en conference calls met de groep. 

Dag 1 en 2 - persoonlijk leiderschap en visieontwikkeling (met diner en overnachting) 
Dag 3         - verbinding met anderen en samenwerken
Dag 4         - veranderen en organisatieleer
Dag 5 + 6   - gezondheidszorg in een bredere zin en toewerken naar een persoonlijk document (diner en overnachting is facultatief op kosten van de deelnemer)

Trainer(s)
Bijzonderheden

Doelgroep
Huisartsen en aios. De leergang is ook opengesteld voor andere artsen.

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.