Lidmaatschap

 
Naast de landelijke LHV contributie betaalt u ook een regionale kringcontributie. In Twente is ervoor gekozen een totaalpakket aan diensten tegen een totaal tarief aan te bieden, waarbij het niet mogelijk is alleen "onderdelen" of aparte diensten af te nemen.

Er is een onderverdeling in drie categorieen:

  • A. Huisartsen met een "norm-praktijk" (of net iets kleiner) van 2.000 patiënten of meer.
  • B. Huisartsen met een kleinere praktijk dan in categorie A. Dit zijn voornamelijk de duo-praktijken en de huisartsen met een kleine praktijk. In deze categorie worden ook de HIDHA's en waarnemers/freelance huisartsen ingedeeld die 2 dagen per week of meer werken.
  • C. HIDHA's en waarnemers/freelance huisartsen die tot 2 dagen per week werken.

Contributiebedragen 2019:

  • categorie A: 955,= euro
  • categorie B: 645,= euro
  • categorie C: 340,= euro
  • Donatie SDHT: 1260,=

Haio's, seniorleden en Ereleden betalen geen contributie.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden als lid van de LHV door het inzenden van het daarvoor bestemde formulier. Hiermee wordt u automatisch lid van de kring.

Wilt u een aanmeldingsformulier per post ontvangen?
Aanvraag aanmelding-/classificatieformulier per post

Inbegrepen in lidmaatschap van de kring Twente

In Twente is aansluiting bij de WDH (t.b.v. nascholingen) via het kringlidmaatschap geregeld.

Opzeggen

Het lidmaatschap van de kring kan niet afzonderlijk worden beëindigd, omdat dit gekoppeld is aan het LHV lidmaatschap. U dient uw lidmaatschap schriftelijk of per e-mail uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar (dus uiterlijk 1 december van dat jaar) te beëindigen. Vermeld bij uw opzegging uw naam, adres en lidmaatschapsnummer. Ook vragen wij u om een reden van opzegging te vermelden. Meer informatie over het beëindigen van het LHV lidmaatschap vindt u op de website van de LHV.