Lidmaatschap

 
 
Wanneer u lid wordt van de LHV en werkzaam bent in Twente wordt u automatisch lid van de kring Twente. Er is sprake van een gekoppeld lidmaatschap.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden als lid van de LHV door het inzenden van het daarvoor bestemde formulier. Hiermee wordt u automatisch lid van de kring.

Wilt u een aanmeldingsformulier per post ontvangen?
Aanvraag aanmelding-/classificatieformulier per post

Opzeggen

Het lidmaatschap van de kring kan niet afzonderlijk worden beëindigd, omdat dit gekoppeld is aan het LHV lidmaatschap. U dient uw lidmaatschap schriftelijk of per e-mail uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar (dus uiterlijk 1 december van dat jaar) te beëindigen. Vermeld bij uw opzegging uw naam, adres en lidmaatschapsnummer. Ook vragen wij u om een reden van opzegging te vermelden. Meer informatie over het beëindigen van het LHV lidmaatschap vindt u op de website van de LHV.

Inbegrepen in lidmaatschap van de kring Twente

In Twente is aansluiting bij de WDH (t.b.v. nascholingen) via het kringlidmaatschap geregeld; er is één totaalpakket aan diensten waardoor het niet mogelijk is "losse" onderdelen af te nemen.

Contributie

Sinds 2011 wordt een contributiesystematiek met 3 verschillende contributiecategorieën gehanteerd:

  • A. Huisartsen met een "norm-praktijk" (of net iets kleiner) van 2.000 patiënten of meer.
  • B. Huisartsen met een kleinere praktijk dan in categorie A. Dit zijn voornamelijk de duo-praktijken en de huisartsen met een kleine praktijk. In deze categorie worden ook de HIDHA's en waarnemers/freelance huisartsen ingedeeld die 2 dagen per week of meer werken.
  • C. HIDHA's en waarnemers/freelance huisartsen die tot 2 dagen per week werken.

Contributiebedragen 2018:

  • categorie A: 955,= euro
  • categorie B: 645,= euro
  • categorie C: 340,= euro
  • Donatie SDHT: 1260,=

Haio's, seniorleden en Ereleden betalen geen contributie.