Wagro Twente

 
Wie bint er veur mekaar en aj d'r bint dan moi d'r wean

Visie
De Wagro Twente staat voor belangenbehartiging van niet-gevestigde huisartsen in de regio Twente, waarmee we hen een gezicht en stem willen geven. Daarnaast staan we voor dienstverlening: we verzorgen geaccrediteerde nascholing, bieden een platform voor ontmoetingen met collega’s en verstrekken praktische informatie over werken als waarnemer of Hidha in de regio.

Organisatie
Ons bestuur heeft vier enthousiaste leden. We vergaderen tenminste vier keer per jaar en verzorgen twee maal per jaar een Algemene Leden Vergadering. Daarnaast sluiten we aan bij vergaderingen zoals die van de LHV-Kringledenraad, het LHV-Kringbestuur, de landelijke Wadi en de Werkgroep Continuïteit. Daarnaast is er een commissie Wagro-café die twee maal per jaar een interessante nascholing verzorgt voor leden.

Website
Deze website is bedoeld om het bestuur en de commissies van de Wagro Twente voor te stellen, om de grote lijnen van onze organisatie en contactgegevens weer te geven. De website is publiek toegankelijk.

HAweb
Op HAweb vind je de meer veranderlijke informatie zoals de agenda, beleidsdocumenten en jaarverslagen. Voor toegang tot onze groep, moet je in kunnen loggen op HAweb en je aanmelden als lid.

E-mail
Ons e-mailadres wagrotwente@huisartsenkringtwente.nl is er natuurlijk voor iedereen!